Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De Plataan?  Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Wanneer ouders belangstelling hebben voor onze school, leggen ze contact met ons. Ze worden dan uitgenodigd door directie voor een rondleiding door de school en een informatief gesprek over de gang van zaken binnen de school. Hierbij mag het kind uiteraard meekomen.

Als ouders besluiten het kind aan te melden, vullen ze een aanmeldingsformulier in en sturen dat naar de school. Op basis van alle informatie omtrent het kind wordt door de directie besloten of het bij ons op school geplaatst kan worden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, speelt bij deze beslissing een rol. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet kan komen, dan kijkt de directeur/intern begeleider samen met ouders naar een school, die wel een passend antwoord kan geven op datgene wat het kind nodig heeft.

Nadat uw kind op de school is ingeschreven neemt de toekomstige leerkracht met u contact op om een afspraak voor een intakegesprek te maken. De ouders van een leerling voor groep 1 krijgen een intakeformulier toegezonden, waarin meer achtergrondinformatie over het kind gevraagd wordt. Tevens worden er twee wenmomenten afgesproken zodat het kind alvast kan wennen aan de klas en de school.

Na de definitieve inschrijving kan het kind vanaf de dag dat het vier jaar wordt, elke dag de school bezoeken. Bezocht het kind al een andere school en ouders willen hem/haar geplaatst zien op onze school, dan zal er, na de aanmelding, door de directie contact opgenomen worden met de school van herkomst.

Contact:
Kbs De Plataan
Vledder straat 3E
7941 LC Meppel
0522 – 251025
directie.plataan@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.


Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar de kinderopvang komen. Er zijn twee verticale groepen (Roodborstje en Pimpelmeesje), waar kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar zitten en er is een peutergroep (peuterspeelzaal) De kinderen worden begeleid door pedagogisch medewerkers met minimaal een kindgerichte MBO3 opleiding. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen op één groep. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 -18.30 uur. U kunt hele of halve dagen opvang afnemen. U kunt uw kind vanaf 7.30 of 12.30 uur komen brengen. Ophalen kan tot 12.30 uur (bij een halve dag opvang) of tussen 16.00 en 18.30 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid om verlengde opvang af te nemen, uw kind kan dan vanaf 7.00 uur ’s morgens komen. Het aanbod op zowel het kinderdagverblijf als de peuterspeelzaal sluit aan op groep 1-2 van school.

VVE:Op de peuterspeelzaal wordt Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Peuters kunnen na een verwijzing via het consultatiebureau 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal. De gemeente Meppel vergoed dit. Op de kinderopvang en peuterspeelzaal wordt er gewerkt met het programma “Uk & Puk”, in groep 1-2 met “Ik & Ko.” Beide samen vormen een voor- en vroegschools programma voor taalontwikkeling.

Kosten*

Het bruto uurtarief voor de peuterspeelzaal is €8,34. Het uurtarief voor de kinderpvang is afhankelijk van het pakket dat u kiest maar ligt tussen de €8,34 en de €8,54. Fruit, voeding, drinken en luiers zijn bij deze kosten inbegrepen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om tegen onkostenvergoeding ’s avonds warm te eten. Dit eten wordt vers bereid in de keuken van CCM De Plataan. De belastingdienst vergoedt een deel van de kosten voor kinderopvang. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Op de site van de belastingdienst vindt u hierover meer informatie. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

*Vraag voor de kosten naar het actuele Tariefoverzicht bij KOO Meppel planning@koomeppel.nl