Opening themaweken

Ma 7 september was de aftrap van het thema “huizen”. In de theaterzaal hebben de kinderen gekeken naar een voorstelling van “Buurman en Buurman”. Tevens was er een architect die van alles heeft laten zien over vormen en ontwerpen van huizen. De kinderen gaan de komende 8 weken aan de slag met dit thema, waarin de doelen van de wereld oriënterende vakken verweven worden.

(inhaal) schoolreisjes

De kinderen van Kbs De Plataan zijn dinsdag 1 september op schoolreis geweest. Deze schoolreis stond gepland op het einde van vorig schooljaar en kon toen niet door gaan. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn naar de Flierefluiter geweest in Raalte. De groepen 3 t/m 8 zijn in het Avonturenpark geweest in Hellendoorn.

Opening van het schooljaar

Het team van Kbs De Plataan is klaar voor het komen de schooljaar. De afgelopen week hebben we de voorbereidingen getroffen om het schooljaar goed te starten. We verheugen ons erop om de kinderen en de ouders weer te ontmoeten.

Nieuwe website!

Basisschool De Plataan heeft een nieuwe website! We willen de weg naar de juiste informatie voor ouders zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom hebben wij deze gebruiksvriendelijke website ontwikkeld in samenwerking met communicatiebureau Catapult creëert. Mis je iets op de site of heb je feedback voor ons? Neem dan contact op met Willem van der Sterren.